^ขึ้นด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player

การเข้าชม

 

เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 0800 - 1530 น.

เว้นวันจันทร์และหยุดนักขัตฤกษ์

>> ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม <<

 

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

โทร.0 2534 1853, 0 2534 1764, 0 2534 4846

โทรสาร.0 2534 4846

 

 

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210