^ขึ้นด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player

อาคาร ๕

อาคาร ๕

         จัดแสดงเฮลิคอปเตอร์แบบ เบลล์-๒๑๒ ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตลอดจน เฮลิคอปเตอร์แบบต่างๆที่ประจำการในกองทัพอากาศ

                                        

                                        

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210