^ขึ้นด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player

ภายนอกอาคาร

 

การจัดแสดงอากาศยานภายนอกอาคาร

 

ด้านหน้า จัดแสดงอากาศยานขนาดเล็กที่เคยประจำการในกองทัพอากาศ เช่น เครื่องบินตรวจการณ์แบบ โอ-๑ เครื่องบินสื่อสารแบบ โบนันซา เครื่องบินดำทิ้งระเบิดแบบ เฮลไดเวอร์ เป็นต้น

 

       ด้านหลัง จัดแสดงอากาศยานสำคัญที่เคยประจำการในกองทัพอากาศ ได้แก่ เครื่องบินลำเลียงแบบ ซี-๑๒๓ เครื่องบินโจมตีแบบ เอ-๓๗ และเครื่องบินที่กองทัพอากาศออกแบบและสร้างขึ้น เช่น เครื่องบินต้นแบบ ทอ.๕ เป็นต้น

 

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210