^ขึ้นด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player

๑๗๑ ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. ๑๐๒๑๐

From Address:
Powered by Phoca Maps
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210