^ขึ้นด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player

ตู้รับบริจาค

   พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศขอขอบพระคุณผู้เยี่ยมชมทุกท่าน ที่ได้เสียสละนำเงินของท่านใส่ไว้ในตู้รับบริจาคเพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

 

เงินบริจาคของท่านได้ใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดังนี้

 

1.  จัดซื้อพัดลมติดผนังที่อาคารร้านอาหาร จำนวน 8 เครื่อง         เป็นเงิน 7,984.- บาท

2.  ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ อาคารร้านอาหาร                           เป็นเงิน 3,890.- บาท

3.  ซ่อมแซมอากาศยานจัดแสดง (เปลี่ยนยางในล้อเครื่องบิน)       เป็นเงิน 3,000.- บาท

4.  ปรับปรุงห้องสุขาอาคารร้านอาหาร                                   เป็นเงิน 7,800.- บาท

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210