^ขึ้นด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player
Up

ประชาสัมพันธ์งานเสวนาโมเดลชุดพลาสติกจำลอง ครั้งที่ ๓๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

 

 

 

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210