^ขึ้นด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player

Articles

แจ้งพิพิธภัณฑ์ปิดทำการ ในวันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ (5)

 

 

 

ประกศ!!

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

ปิดทำการในวันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

 

 

 

 

 NOTICE

 

NATIONAL AVIATION MUSEUM OF THE ROYAL THAI AIR FORCE

 WILL BE CLOSED ON JANUARY  20 - 22, 2017 DUE TO MUSEUM SEMINAR.

SORRY FOR THE INCONVENIENCE.

 

 

 

 

 

        

 

 

                                                

 

 

                                                                  

 

 

                                                            

 

 

 

 

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210