^ขึ้นด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player

Articles

รับมอบเครื่องบิน AV - 8S และ A - 7E จากกองทัพเรือ

 

 

 

กรมสารบรรณทหารอากาศได้รับมอบเครื่องบินขับไล่ แบบ ๑ บ.ขล.๑ (AV-8S) หมายเลข ๓๑๐๙ และ

เครื่องบินโจมตี แบบ ๑ บ.จต.๑ (A-7E)

หมายเลข ๑๔๑๑ จาก กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เพื่อนำไปตั้งเเสดง ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินเเห่งชาติ 

โดยมี น.อ.ณรงค์  อินทชาติ เป็นหัวหน้าคณะรับมอบ ณ กองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ทหารเรือ

เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๖๐  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

วันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๐

พิธีรับมอบ เครื่องบินขับไล่ แบบ ๑ บ.ขล.๑ (AV-8S) และ เครื่องบินโจมตี เเบบ ๑ บ.จต.๑ (A-7E)

 

 

 

 

 

 

  

เครื่องบินโจมตี แบบ ๑ บ.จต.๑ (A-7E)

 

เครื่องบินขับไล่ แบบ ๑ บ.ขล.๑ (AV-8S)

 

 

 

 

 

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210