^ขึ้นด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player

Articles

"หลากหลาย รวมเป็นหนึ่ง" งานโมเดลครั้งที่ ๓๒

 

 

 

 

 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "งานเสวนาโมเดลชุดพลาสติกจำลอง ครั้งที่ ๓๒"

ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

       

   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210