^ขึ้นด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player

Articles

เเจ้งปิดพิพิธภัณฑ์ ทอ.เเละการบินเเห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 (2)

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 ประกาศ !! 

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินเเห่งชาติ

ปิดทำการ ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันปิยมหาราช

 

 

 

 

NOTICE

 

National Aviation Museum  of The Royal Thai Air Force

will be close on October 23, 2017 

due to Chulalongkorn Memorial Day 

 

SORRY FOR THE INCONVENIENCE.

 

 

       

   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210